-A +A
www.roccothai.co.th
Home About Us Products List Contact Us
Search : CONTACT US  

ท่านสามารถติดต่อสอบถามกับ บริษัท ร็อคโคไทย เคมีคอลล์ จำกัด ได้ที่

สำนักงาน :
บริษัท ร็อคโคไทย เคมีคอลล์ จำกัด
เลขที่ 54/256 ม.2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : (662) 968-3762, (662) 968-3693  Hotline : 094-4609771
Fax: (662) 987-0084
Email : info@roccothai.co.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โปรดกรอกข้อมูลผ่านทางแบบฟอร์มข้างล่าง
(Please provide information on fllowing item...)


สินค้าหรือบริการที่ท่านสนใจ
ขอคำปรึกษาและแก้ไขรอยแตกร้าวของคอนกรีต
น้ำยาผสม-เร่ง-หน่วงคอนกรีต/ Concrete and Mortar Admixtures
สารเคมีสำหรับซ่อมบำรุง กันซึมทุกประเภท
ให้พนักงานขายติดต่อถึงท่าน
อื่น ๆ โปรดระบุ
     
ชื่อของท่าน *  
บริษัท  
โทรศัพท์ *  
อีเมล์  
ข้อความ  
ท่านสามารถส่งไฟล์ข้อมูลได้โดยคลิ๊กเลือกที่ปุ่ม Browse (Send your Attach File by click browse button)  


 •  
  Home | About Us | Products List | Contact Us
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
  บริษัท ร็อคโคไทย เคมีคอลล์ จำกัด
  เลขที่ 54/256 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  54/256 Moo 2 Chaengwattana Rd., Bangtalard Pakkred Nontaburi Thailand 11120
  Tel : (662) 968-3762, (662) 968-3693 Hotline: 094-4609771 Fax: (662) 987-0084
  Email : info@roccothai.co.th