บริษัท ร็อคโคไทย เคมีคอลล์ จำกัด        

Rocco-Thai Chemicals Co.,Ltd.

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เคมีก่อสร้างทุกประเภท 

Concrete repair products


  • Waterproofing

  • ​Leak Sealing

  • Epoxy & Polyurethane Injections

  • Specialist Repairs

  • Concrete and Mortar Admixtures

  • Mould Release Agents

  • Curing Compounds

  • Flooring Product & Epoxy Systems

น้ำยาผสมปูนก่อฉาบ, น้ำยาช่วยถอดแบบ และรักษาแบบ, น้ำยาบ่ม- ประสานคอนกรีต, สารยึดติด อีพอกซี เรซิน น้ำยาผสม-เร่ง-หน่วงคอนกรีต สารเคมีสำหรับซ่อมบำรุง กันซึมทุกประเภท รับปรึกษาและแก้ไขรอยแตกร้าวของคอนกรีต

Hotline: 094-4609771